PR ACADEMY

مرکز آرایش دائم ساری
آکادمی پی آر در ساری با مدیریت بانو لیلی یحیی پور مشغول به فعالیت می باشد که در عرصه آموزش و ارائه خدمات آرایش دائم زیر نظر آکادمی بزرگ پی آر می باشد .این آکادمی با ایجاد بستر مناسب در جهت کشف استعدادهای نهفته در سرار کشور به آموزش اساتید زبر دست در رشته های مختلف ارایش دائم و زیبایی پرداخته است

مرکز میکروبلیدینگ ساری